Polityka Prywatności

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)., informujemy, iż: Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Klub Sportowy Legendarni Gdańsk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętokrzyska 19/91 80-180 Gdańsk posiadający Nip: 5833432045 Regon: 389255572 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000907678 (dalej Klub). 

Jak mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych?

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego przez Klub, możecie się Państwo kontaktować pod adresem kontakt@legendarni.com.

Jakie dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego zbiera Klub?

Aby skorzystać z niektórych funkcji strony Klubu, w tym zapisania Zawodnika na pierwsze zajęcia pokazowe i w przyszłości zapisania dziecka/podopiecznego do Klubu i na treningi, bądź zajęcia piłkarskie będziecie Państwo musieli podczas rejestracji podać następujące dane o które zapyta Klub: m.in. o Państwa numer telefonu, adres e-mail, Uczestnika, jego datę urodzenia. Podczas każdej wizyty na stronie, automatycznie zbierane są następujące dane: Państwa adres IP, nazwa domeny (link) z której Państwo przychodzicie i z której wychodzicie. Gdy kontaktują się Państwo z Klubem za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujecie swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. 

Podanie danych osobowych Państwa oraz dziecka/podopiecznego jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Klubu w charakterze Członka Zawodnika i do uczestnictwa dziecka/podopiecznego w szkoleniu sportowym organizowanym przez Klub bądź w których Klub uczestniczy. 

Na jakiej podstawie prawnej i przez jaki czas Klub przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego?

Podstawą przetwarzania danych dziecka/podopiecznego o stanie zdrowia, jest Państwa dobrowolna zgoda – 9 ust. 2 lit a RODO, która może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania danych przez Klub przed jej wycofaniem. W pozostałym zakresie Klub będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. wypełnienie obowiązku ciążącego na Administratorze w związku z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związki z realizacją Statutu i Regulaminu Klubu. Dane dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w czasie trwania członkostwa dziecka/podopiecznego w Klubie oraz po jego zakończeniu przez okres 5 lat. 

Komu Klub może przekazać dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego?

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podopiecznego mogą zostać przekazane dostawcom usług, którym Klub zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom usług IT, Trenerom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, sport bm Sp. z o.o. w celu złożenia wniosku o założenie profilu Zawodnika albo Opiekuna w serwisie internetowym sportbm. podmiotom prowadzącym obsługę prawną, księgową, podmiotom udostepniającym miejsca do prowadzenia treningów, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Ubezpieczycielowi, osobom udzielającym pomocy medycznej, o ile zaistnieje taka konieczność. 

Jakie mają Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez Klub danych osobowych Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego?

Mają Państwo zagwarantowaną możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych o ile są one przetwarzane przez Klub w formie elektronicznej. Jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są przez Klub w sposób niewłaściwy i Klub narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego z wyjątkiem wizerunku umieszczonego na Facebooku tylko i wyłącznie po uwczesnej wyrażonej przez Państwa zgodzie. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń oraz zasad przechowywania danych znajdują się na stronie www.facebook.co/privacy/explanation.