Klub Sportowy Legendarni Gdańsk w czas ferii zimowych i wakacji organizuje dla członków klubu i jego sympatyków Legendarne Półkolonie Piłkarskie.

Celem głównym Legendarnych Półkolonii Piłkarskich jest krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Ponadto celami są: promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasady fair play, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez sport oraz popularyzacja wiedzy z zakresu sportu, a szczególnie piłki nożnej.

NAJBLIŻSZE PÓŁKOLONIE: LEGENDARNE PÓŁKOLONIE PIŁKARSKIE ZIMA 2023 (INFORMACJE JUŻ WKRÓTCE!)