Klub Sportowy Legendarni Gdańsk w czas ferii zimowych i wakacji organizuje dla członków klubu i jego sympatyków Legendarne Półkolonie Piłkarskie.

Celem głównym Legendarnych Półkolonii Piłkarskich jest krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Ponadto celami są: promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasady fair play, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez sport oraz popularyzacja wiedzy z zakresu sportu, a szczególnie piłki nożnej.

Podczas Legendarnych Półkolonii Piłkarskich LATO 2021 piłkarze i piłkarki korzystali z następujących atrakcji:

⚽️ TRENINGI PIŁKARSKIE 2x DZIENNIE,
⚽️ Codziennie AQUAPARK,
⚽️ GRY, ZABAWY PIŁKARSKIE,
⚽️ wykład o odżywianiu piłkarza,
⚽️ FILMY o tematyce piłkarskiej,
⚽️ nauka ANGIELSKIEGO w zakresie piłki nożnej,
⚽️ trening UWAŻNOŚCI,
⚽️ dwudaniowy OBIAD i podwieczorek,
⚽️ opiekę od 7:30 do 16:30